phanmemz.com
Hướng dẫn sử dụng phần mềm FileZilla
Phần mềm filezilla dùng để upload file từ máy tính lên host hoặc download từ host về máy tính, thật đơn giản và tiện lợi. Bạn thử xem nhé.