phanmemz.com
Hướng dẫn cài đặt phần mềm UltraViewer điều khiển máy tính từ xa
Bạn đi nghỉ mát, không có ở văn phòng…nhưng cần xử lý gấp công việc trong công ty. Oái ăm thay, mọi dữ liệu đều nằm ở máy tính văn phòng. Phải làm sao trong trường hợp này? Đừng lo lắng, phần mềm UltraViewer có thể giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Đây …