phanmemz.com
Công nghệ ProMotion 120 Hz và màn hình Retina sẽ được ứng dụng
Nhiều nguồn tin cho rằng, Apple sẽ cho ra mắt sản phẩm ứng dụng công nghệ ProMotion 120Hz và màn hình Retina vào năm 2020.