phamvuluaha.wordpress.com
Dược phẩm Canada và bầu cử Mỹ
Chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 chỉ mới ở giai đoạn sơ khởi, nhưng các ứng cử viên của cả Đảng Dân chủ lẫn Đảng Cộng hòa đều đang nhìn sang Canada như một giải pháp tiềm năng cho câu hỏi…