phamvuluaha.wordpress.com
Bên trong xưởng thực nghiệm điểm tín dụng xã hội của Trung Quốc
Thí nghiệm khổng lồ của Trung Cộng về xếp hạng và giám sát công dân Trung Quốc đã bắt đầu. Vinh Thành là một trong những thành phố đầu tiên được thí điểm. Mời đọc ở đây.…