phamvuluaha.wordpress.com
Châu Á và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Ai thiệt, ai lợi?
Nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sâu rộng khiến nhiều nền kinh tế Châu Á e ngại bị “kẹt giữa hai làn đạn”. Việt Nam đắc lợi?