phamvuluaha.wordpress.com
Tập Cận Bình – Nhà lãnh đạo uy quyền nhất thế giới
Sau 5 năm, Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực, xem mình ngang hàng với Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, và đang trên đường trở thành độc tài mới của Trung Quốc.…