peterwawa.wordpress.com
Programmi käivitamine teise prioriteediga
Vahel on vaja, et saaks käivitada programmi madalama prioriteediga, kui muud programmid. Vahel jälle on vaja käivitatud programmi prioriteeti tõsta. Üks lihtne võimalus seda graafilises liideses, …