petervan.wordpress.com
A little hope (poem)
Floor of paintshop – Picture by Christie Hemm Klok De pols was weerbarstig en brak in duizend snippers Daar lagen ze dan Als stukken van een nieuwe puzzel Waar we het raden naar hebben…