peterkrabbe.wordpress.com
Är sionismen och fascismen motstridiga eller kompatibla ideologier?
En bloggläsare bad mig göra ovanstående jämförelse efter att ha läst en artikel, där den amerikanske författaren noterat att demokratin är under upplösning i USA. Författaren Eric Z…