peterkrabbe.wordpress.com
Två sekler som förändrade världen.
Det har skrivits mycket om Gustav III och hans öde, så jag har ingen anledning att försöka ändra eller tillföra något i den diskussionen. Tyvärr blev han offer för händelser utanför landet s…