peterkrabbe.wordpress.com
Går det att göra revolution i dagens Europa?
Frågan är relevant med tanke på vad som händer i Frankrike just nu. Mittens Rike, som Herman Lindqvist kallade landet som han och så många andra älskar. Frågan är också relevant med tanke på EU:s u…