peterkrabbe.wordpress.com
Är vi nära en vändpunkt i världspolitiken?
Det händer mycket just nu. Med Trump i Europa får pressen gott om rubriker. NATO-möte, statsbesök i England och måndagens med spänning emotsedda möte med Putin i Helsingfors kommer att kräva…