peterkrabbe.wordpress.com
Vem var det som trampade i myrstacken?
De flesta som med fasa åser det muslimska Mellanösterns resning och aggression mot väst i våra dagar har mycket begränsade kunskaper om bakgrunden. Låt oss därför hålla en liten historielekt…