peterkrabbe.wordpress.com
Blir det julefrid i Palestina?
När det nu går mot jul kan det vara på sin plats med en sammanfattande återblick på Det Heliga Landet. Kommer julefriden att lägra sig även där? Kriget i Syrien kan betraktas som avslutat. Istället…