peterkrabbe.wordpress.com
När djävulen bär prästkrage…
Amerikanska stridsvagnar tas fram ur norska bergrum för transport till Aurora i Sverige. Materiel finns i dessa bergrum för att utrusta 15.000 amerikanska soldater vid ”behov”. Vi skall inte fastna…