peterkrabbe.wordpress.com
Blir Eurabia det framtida lyckolandet?
En av globalismens hörnstenar är omvandlingen av världen till en totalitärt styrd global organisation, uppdelad på fyra geografiska huvudområden. För oss i Europa är sammanlänkningen med Afrika och…