peterkrabbe.wordpress.com
Den ”förskräckliga” nationalismen…
Vid ett samtal nyligen med gode vännen juristen ställdes frågan varför nationalismen skulle vara bättre än globalismen. Jag ser frågan mot bakgrund av att den svenska lagstiftningen och domstolarna…