peterkrabbe.wordpress.com
Make America Great Again – skall livsmedlen föda eller döda? Del 3.
Även om det låter drastiskt är den medvetna förgiftningen av våra livsmedel ett av de största hoten mot vårt samhälle. Monopolbildningen i livsmedelsindustrin gör att det blir allt svårare att komm…