peterkrabbe.wordpress.com
Make America Great Again – människan som tillgång eller belastning. Del 2.
I den fortsatta genomgång av det Amerika som Trump skall ta över har jag hjälp av Texas-journalisten Jim Marrs och hans bok Population Control, utgiven 2015. Titeln syftar på den förändring som Ame…