peterkrabbe.wordpress.com
Islam och New World Order – slutet på vår civilisation?
Obama och Mursi – en oväntat stark relation! Rubriken kan tyckas tillspetsad. Men vad finns det för fog bakom denna oheliga allians? Frågan är för viktig för att förbises. Svaren finns som…