peterkrabbe.wordpress.com
När spåren i sanden suddas ut….del 4. Avslutning.
En huvudfråga för de länder som tar emot invandrare från muslimska länder är i vilken utsträckning dessa kan inordnas i våra samhällen och därmed fås att bli produktiva medborgare med ambitionen at…