peterkrabbe.wordpress.com
2030 Agenda och Maktens Män– hur hänger det ihop? Del 1.
Jag har i några inlägg beskrivit FN:s 2030 Agenda och där bl.a. pekat på de artiklar som propagerar för en global migration, d.v.s. en fri rörlighet över jordklotet för alla människor. Men vad ligg…