peterkrabbe.wordpress.com
En kulturmiljö att värna om.
Två av de nybyggnadsprojekt med inriktning på kulturhistoriskt byggande som vi ritat på Krabbe Arkitekter är nu på väg att färdigställas. I Skanör har jag i bevarandeplanen betonat den särprägel so…