peterkrabbe.wordpress.com
När torget töms
Per T Ohlsson gör i sin söndagskrönika i Sydsvenskan ett nytt av sina alltmer frekventa magplask. Under rubriken ”När torget töms” beklagar Per T sig över att läsarna alltmer lämnar dagstidningarna…