peterkrabbe.wordpress.com
I huvudet på en gammal gubbe, del 3
Trons makt att förskjuta kunskap har vi bekantat oss med i avsnitten om mångkultur och religion, likaså det enkla redskap för skapandet av en maktposition som implementerandet av en tro innebär. Hu…