peterkrabbe.wordpress.com
I huvudet på en gammal gubbe, del 2
I föregående avsnitt har vi sett på mångkulturalismens bakgrund och dess egentliga beroende av religionstillhörigheten. Låt oss därför penetrera religionsbegreppet lite och se om det får oss att fö…