peterkrabbe.wordpress.com
Är havsnivåerna ett problem i Skanörs hamn?
I Länsstyrelsens remissyttrande till detaljplaneförslaget för Skanörs hamn anmärker man bl.a. på att riskerna för höjda havsnivåer inte utvärderats. Länsstyrelsen lever fortfarande kvar i en fantas…