peterkrabbe.wordpress.com
Är havsnivåhöjningar verkligen ett hot?
I en tid då våra politiker panikslagna skissar på skyddsvallar och byggrestriktioner i havsnära lägen, allt medan länsstyrelserna snärtar med piskan över våra huvuden, finns det all anledning att a…