peterkrabbe.wordpress.com
Yttrande över utställningshandling, detaljplan för Skanörs centrum, etapp 1.
Den övergripande planeringen: Planförslaget omfattar bara en mindre del av centrum, i princip bara ICA och dess parkering och utformningen av ytorna däromkring. Kritik riktades mot samrådshandlinge…