peterkrabbe.wordpress.com
Kommer klimatdebattens gungbräda att tippa över?
En upphetsad diskussion pågår numera i fria och oberoende media om vart den klimatrelaterade utvecklingen är på väg. Frågan har, som jag många gånger framhållit, stor betydelse för oss som bor på F…