peterkrabbe.wordpress.com
Kulturhistoria till salu!
Villa Tångvallen på Lybska vägen i Falsterbo. Ett av Falsterbos ur arkitektonisk synvinkel mest intressanta hus är nu, efter mer än hundra år i oförändrat skick, till salu. Vad är det då som nu bju…