peterkrabbe.wordpress.com
Bilaga till ”Historien om den medeltida borgen i Skanör”.
Varför är det viktigt att skydda Skanörs borgområde mot ingrepp genom skyddsvallar? Tidens tand gnager på våra fornlämningar. Ändå har dessa en relativt bra motståndskraft så länge som de ligger sk…