peterkrabbe.wordpress.com
Falsterbonäsets historia del 11, framtiden.
Är då detta den sanna historien eller min egen version av den? Förmodligen finns det ingen sann historia, ingen kan med säkerhet veta exakt vad som hänt för många år sedan och de fynd som efter han…