peterkrabbe.wordpress.com
Falsterbonäsets historia del 8, Skanör fram till 1800-talets bränder
Som vi har konstaterat tidigare har stadsområdets form i Skanör varit i stort sett oförändrat från 1300-talets slut och fram till de förödande bränderna 1874 och 1885. En lycklig omständighet var a…