peterkrabbe.wordpress.com
Falsterbonäsets historia del 6, politisk återblick på den danska tiden.
I tidigare avsnitt har jag inte velat förvilla läsaren genom att komplicera skeendet allt för mycket med den politiska bakgrunden. De 500 åren innehåller många förändringar och faktorer som också i…