peterkrabbe.wordpress.com
Falsterbonäsets historia del 3, 1300-talets förändringar.
Under 1300-talet fortsätter sänkningen av havsnivåerna fram till c:a 1350. Vid denna bottennotering ligger havsnivån 2 meter under den som gällde år 1000. Samtidigt blir det allt kallare. Trots de …