peterkrabbe.wordpress.com
En betraktelse om arkitektur och gatumiljö
Under det senaste decenniet har insikten om att vi faktiskt har omistliga kulturmiljöer vuxit sig allt starkare. Utvecklingen inom byggandet har inte alltid varit positiv. Modetrender inom arkitekt…