peterkrabbe.wordpress.com
Är miljöpartisternas nollvisioner också regeringens?
Sydsvenskan publicerar 121129 två svar på sex kranskommuners kritik av länsstyrelsens nollvision för byggande på jordbruksmark, publicerad 121101. Carl Piper respektive åtta Miljöpartister bemöter …