peterkrabbe.wordpress.com
Inte så allvarligt
Får man skämta om så oroväckande hot som översvämningar till följd av förväntade höjningar av havsnivåerna? Inte det? Men för den som brukar vakna av mardrömmar om nätterna, badande i svett, som vo…