peterkrabbe.wordpress.com
Arkitektur
Under denna kategori kommer jag fortsättningsvis att diskutera frågor rörande husbyggnad – arkitektur sett ur olika aspekter och byggnadernas roll och relation till den miljö de valts att sät…