peterkrabbe.wordpress.com
Yttrande avseende detaljplan för Skanörs Centrum, etapp 1.
Sammanfattning: Planförslaget är fyllt av goda målsättningar som tyvärr inte kommer till uttryck i det redovisade förslaget. Åtgärderna framstår som ett desperat försök att rädda centrum- kommerse…