peterharold.wordpress.com
Om Peter Harold
Peter Harold. Författare, skribent, medborgarjournalist, samlare, amatörhistoriker, Jules Verne-kännare, amatörarkeolog,vardagsnära romantiker, f.d. statsbyråkrat med bl.a. inriktning på rikets …