peterharold.wordpress.com
Får man veta hela sanningen av SVT bakom ”skandalrubriken”?
Bästa läsare! Jag har själv inte längre någon televisionsmottagare, och undviker dessutom att titta på dumburken. Dock är det svårt att komma ifrån att folk länkar till SVT.se och SR.se när de komm…