peterbouchier.wordpress.com
Reede van Bestaen
Op de Reede van Texel, bij Oudeschild hier is geen getij enkel stroming, heen en weer wind mee of tegen zover het oog reikt ademt de zee historie van een varend volk handel dreef hen ver voorbij de…