pesukim.org
על משמעות הקשר שבין דוד ליהונתן מהו שאמר הכתוב נִפְלְאַתָה אַהֲבָתְךָ לִי מֵאַהֲבַת נָשִׁים - על שלושה דברים
בס"ד שלום וברכה לכל בית בית ישראל, מהי משמעות הקשר שבין דוד ליהונתן, ומדוע נפלאת אהבת יהונתן לדוד מאהבת נשים, בספר ליקוטי תורה של כתבי האר"י, כרך י"א עמוד רצד טור א' טור ב', כתוב כי מיהונתן בא השפע לדוד, … להמשיך לקרוא ←