pesukim.org
על הקשר שבין טעמי המקרא לבין הספירות זהר פרשת פנחס - על שלושה דברים
שלום וברכה לכולם, על הקשר שבין שמות טעמי המקרא לספירות ולסדר תיקון עולם מספר לנו רעיא מהימנא בזהר פרשת פנחס אות תרסח וזו לשונו: תרסח) ובחבורא קדמאה אמר, רעיא מהימנא, ההיא תגא דזרקא, איהי יוד, רביעית. אוף הכי בחיה דשמה … להמשיך לקרוא ←