pesukim.org
על הקשר שבין ל"ב נתיבות חכמה לחיים - על שלושה דברים
שלום לכולם, במשנה א' ספר יצירה כתוב "בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק י"ה יהו"ה צבאות את עולמו" מהם נתיבות פליאות חכמה עליהם מדבר ספר יצירה? כאשר נקרא בבראשית פרק א', נראה כי שם אלהים מופיע שלושים ושתיים פעמים הנה … להמשיך לקרוא ←