pesukim.org
על הקשר שבין השואה לספר הזהר ע"פ בעל הסולם, מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א - על שלושה דברים
בס"ד שלום רב לכל בית ישראל, דברים שנאמרו בנוגע לשואה וסיבתה תוך כדי שיעור העוסק בפרק ג' בספר שופטים ע"פ פנימיות התורה, החל מן הדקה ה-03:10 היום זה יום המציין את השואה שעבר עם ישראל, שהקב"ה שלח את האשמדאי הנאצי … להמשיך לקרוא ←