pesukim.org
על המשמעות הנסתרת של חלום הסולם, זהר פרשת פנחס - על שלושה דברים
שלום וברכה לכולם, מהו אותו חלום שחלם יעקב, מה פירושו, מה פירוש האות ל' במילה סולם ובמלה חלום? כנגד איזו ספירה היא עומדת, וכיצד מפרש רעיא מהימנא את חלום יעקב, נראה במאמר הבא זהר פרשת פנחס ג' יודין שבהויה דמילוי דס"ג. … להמשיך לקרוא ←